Organisering

Klubbens Organisering etter Årsmøtet 8. juni 2015

Styret:

Leder: Kristoffer Svae

Nestleder: Dordi Nordby

Styremedlem: Thomas Ulsrud

Styremedlem: Camilla Holth

Styremedlem: Rune Waage

Varamedlem: Joachim Lange

Valgkommiten:

Leder: Espen Pettersen

Medlem: Peter Dhalman

Medlem: Rune Waage

Vara: