Velkommen til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte i Snarøen Curling Club 8. juni 2015 klokken 20:00
Årsmøtet avholdes i Snarøya curlinghall

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 25. mai.
Disse sakene kan sendes til rune.waage@snaroencc.no.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut minimum en uke før årsmøtet på vår nettside, http://www.snaroencc.no.

Det vil bli valg av styre og i den forbindelse ønsker vi å minne om bestemmelsene i Norges Idrettsforbunds (NIF) lov rundt kjønnskvotering

I NIFs lov § 2-4 heter det at:
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas.

Velkommen til årsmøte.

Med vennlig hilsen styret